Fagkonferanse og jubileum - Sinnemestring 20 år

OBS! Ny "Early Bird"-dato! 15. september 2018
En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

Les mer