Disputas: Seksualforbrytere for 100 år siden

Forskning.no: Samfunnets syn på seksualforbrytere var ikke nådig. Var mennene i tillegg arbeidsledige og løsgjengere, ble de sett som særlig umoralske. 

Les mer